רישיון הפעלה אווירית לרחפן

מהו רישיון הפעלה, וכן ... למה צריך אותו ? מהו רישיון הפעלה אווירית ? כל מטיס וצלם המעוניין להשתמש בצורה מסחרית בצילומי רחפן, בין אם...