במחיר התחרותי ביותר

 מהיר. פשוט. חדשני. 

הרישיון החדש שלך |

פתיחת עסק לצילום אווירי  

מפעיל אווירי | רישוי אווירי לעסק

רשיון מטיס רחפן

הדרכות הטסה

צילום אווירי

תמונה1.png

כל מפעיל רחפן באזור מאוכלס ובאזורים אסורים \ מוגבלים \ מסוכנים ללא רישוי, מסתכן בעונשים הקבועים בחוק הכוללים קנסות כבדים

ויכולים להגיע גם לעד 3 שנות מאסר במקרה של סיכוי חיי אדם או הפעלה הדורשת רישוי ובוצעה ללא רישוי   (סעיף 142 לחוק הטיס)

רישוי רחפן | רישיון רחפן | היתר מטיס | רישיון כטבם | מפעיל אווירי | צילום אווירי | צילום רחפן | רחפן