השלמת תשלום בגין הדרכת שטח | רכישת מיומנות הטסה להיתר מטיס כטב"ם עד 4 ק"ג

השלמת תשלום בגין הדרכת שטח | רכישת מיומנות הטסה להיתר מטיס כטב"ם עד 4 ק"ג

תשלום 2\2 מעלות בסך 1,500 ש"ח 

תשלום להסדרה ביום ההדרכה

 

6 שעות בשטח הכוללים 

  • הכנת השטח להטסה
  • בדיקות מקדימות
  • נהלי טיסה רגילה
  • נהלי טיסה בחירום
    750.00 ₪מחיר