מקדמה בגין הדרכת שטח | רכישת מיומנות הטסה להיתר מטיס כטב"ם עד 4 ק"ג

מקדמה בגין הדרכת שטח | רכישת מיומנות הטסה להיתר מטיס כטב"ם עד 4 ק"ג

תשלום 2\1 מעלות בסך 1,500 ש"ח 

יתרת התשלום יוסדר ביום ההדרכה

 

6 שעות בשטח הכוללים 

 • הכנת השטח להטסה
 • בדיקות מקדימות
 • נהלי טיסה רגילה
 • נהלי טיסה בחירום
  750.00 ₪מחיר

  רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

  • Facebook
  • Instagram
  • YOU TUBE