מקדמה |  בגין ליווי והדרכה להיתר מטיס כטב"ם בקשר עין לרחפן עד 4 ק״ג

מקדמה | בגין ליווי והדרכה להיתר מטיס כטב"ם בקשר עין לרחפן עד 4 ק״ג

תשלום מקדמה למסלול היתר מטיס כטב"ם בקשר עין

    1,500.00 ₪מחיר