מקדמה | בגין ליווי והדרכה להיתר מטיס כטב"ם בקשר עין לרחפן עד 4 ק״ג

מקדמה | בגין ליווי והדרכה להיתר מטיס כטב"ם בקשר עין לרחפן עד 4 ק״ג

תשלום מקדמה למסלול היתר מטיס כטב"ם בקשר עין

  1,500.00 ₪מחיר

  רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

  • Facebook
  • Instagram
  • YOU TUBE