רישוי עסק להפעלה אווירית | ללא היתר מטיס ורישוי כלי טיס

רישוי עסק להפעלה אווירית | ללא היתר מטיס ורישוי כלי טיס

מסלול רישוי לעסק לשימוש בצורה מסחרית בחומר הצילום.
כולל את הספרות ונהלים הנדרשים, התכתבות וניהול התהליך מול רת"א, ליווי אישי.
להפעלת רחפן עד 4 ק"ג.

 • המסלול כולל

  • תשלום האגרה הנדרשת
  • כתיבת כל הספרות הנדרשת (סע"מ, ספר טיסה ונהלי עבודה)
  • הגשות כל הטפסים לרת"א מול הגורמים הנדרשים
  • מעבר אישי ולימוד כל הנהלים שנכתבו
  • ליווי ודגשים לאישור חברה ע"י רת"א בשטח
  • ליווי וייעוץ לבחירת ביטוח ועבודה שוטפת
4,000.00 ₪מחיר

רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

 • Facebook
 • Instagram
 • YOU TUBE