תשלום 1  |  מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

מקדמה ראשונית למסלול רישוי לעסק.
יש להסדיר את יתר התשלום עד ל 30 יום מתאריך ההזמנה.

    1,500.00 ₪מחיר