תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

מקדמה ראשונית למסלול רישוי לעסק.
יש להסדיר את יתר התשלום עד ל 30 יום מתאריך ההזמנה.

    1,500.00 ₪מחיר

    רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

    • Facebook
    • Instagram
    • YOU TUBE