תשלום 1  |  מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

מקדמה ראשונית בגין מסלול רישוי לעסק אחד, 2 מטיסים, 2 רחפנים עד 4 ק"ג.

עלות הזמנה כוללת בסך 11,000 ש"ח.
יש להסדיר את יתרת התשלום עד ל 30 יום מתאריך ההזמנה.

    3,000.00 ₪מחיר