תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה כללית לרחפן עד 4 ק"ג

מקדמה ראשונית בגין מסלול רישוי לעסק אחד, 2 מטיסים, 2 רחפנים עד 4 ק"ג.

עלות הזמנה כוללת בסך 11,000 ש"ח.
יש להסדיר את יתרת התשלום עד ל 30 יום מתאריך ההזמנה.

  3,000.00 ₪מחיר

  רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

  • Facebook
  • Instagram
  • YOU TUBE