תשלום 1  |  מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה אווירית לעסק לרחפן עד 4 ק״ג

תשלום 1 | מקדמה בגין ליווי והדרכה לרישיון הפעלה אווירית לעסק לרחפן עד 4 ק״ג

מקדמה ראשונית למסלול רישוי לעסק

    1,500.00 ₪מחיר