תשלום 2 | דמי הרשמה למסלול היתר מטיס כטב"ם בקשר עין

תשלום 2 | דמי הרשמה למסלול היתר מטיס כטב"ם בקשר עין

תשלום יתרה בקיזוז מקדמה למסלול היתר מטיס כטב"ם בקשר עין

    3,500.00 ₪מחיר