GOLD | ליווי מלא ל 3 מטיסים להנפקת היתר מטיס כטב"ם בקשר עין עד 4 ק"ג

GOLD | ליווי מלא ל 3 מטיסים להנפקת היתר מטיס כטב"ם בקשר עין עד 4 ק"ג

  -  חבילת כוללת ל 3 מטיסים  - 
 

מסלול מלא הכולל את כל הנדרש לקבלת תעודת היתר המטיס ע"י רת"א  |  עד 4 ק"ג

 

 • ליווי מלא בכל תהליך הרישוי כולל חתימה על טפסים והדרכה על תשלום האגרה
 • גישה מלאה לחומר הלימוד העיוני לפי סילבוס רת"א
 • מחולל מבחנים למיקוד מדויק על החלק הנדרש למבחן ותרגול בהדמיה מלאה למבחן העיוני
 • תמיכה מלאה בלימוד ותרגול החומר העיוני עד להצלחה במבחן
 • הסמכת שטח מלאה הכוללת |
   
 1. הדרכת צילום מלאה
 2. הדרכת הטסה עד לרמת שליטה גבוהה במיוחד
 3. בדיקה מקדימה למגבלות באוויר ובקרקע
 4. קריאת מפות
 5. הכנת תוכנית הטסה
 6. שימוש באפליקציות ייעודיות מומלצות
 7. הכנת השטח להטסה
 8. בדיקות מקדימות
 9. נהלי טיסה רגילה
 10. נהלי טיסה בחירום
 11. הדרכה וטיפים לתחזוקת הרחפן והציוד בשוטף ולאורך זמן
  10,950.00 ₪ מחיר רגיל
  9,000.00 ₪מחיר מבצע