רישוי מטיס רחפן  |  פתיחת עסק לצילום אווירי 

רישוי אווירי לצילום לעסק  |  הדרכות הטסה  | צילום אווירי

המחיר התחרותי ביותר |  משך הזמן הקצר ביותר

הירשם עוד היום והימנע מקנסות ועבירה על החוק

כל מפעיל רחפן באזור מאוכלס ובאזורים אסורים \ מוגבלים \ מסוכנים ללא רישוי
מסתכן בעונשים הקבועים בחוק הכוללים קנסות כבדים ויכולים להגיע גם לעד 3 שנות מאסר
במקרה של סיכוי חיי אדם או הפעלה הדורשת רישוי ובוצעה ללא רישוי   
(סעיף 142 לחוק הטיס)

אכיפת מטיסים בצורה לא חוקית נמצא בתהליך חקיקה מתקדם בכנסת
ובעוד מס' חודשים שוטרים ופקחים אשר יזהו מטיס ללא רישוי באזור מאוכלס \ אסור
גם ללא פגיעה כלשהיא, יקנס בסכום של אלפי שקלים  
(תיקון חקיקה לתקנה 545)

תהליך הרישוי הייחודי שלנו

חדשני  |  פשוט  |  מהיר

מילוי והגשת כל הטפסים והבקשות עבורך
תשלום כל האגרות הנדרשות עבורך
כתיבה עבורך של כל הספרות הנדרשת
לימוד קצר וממוקד למבחן העיוני
הסמכת שטח והכנה למבחן חברה
ליווי במבחן חברה להצלחה מובטחת
Show More
 

058-55-058-77

__________

 

רחפן | רישיון רחפן | רישיון לרחפן | רישוי רחפן | מפעיל אווירי | צילום אווירי | כטבם | רישוי כטבם | רישיון כטבם | DRONE | בית ספר לטיסה | מכללה רחפנים | מרכז רישוי | רת"א | 

  • Facebook
  • Instagram
  • YOU TUBE