13-8-18-3239.jpg
053834r7lvrrwzl41w7w1w.jpg
434.jpg

רישוי מטיס רחפן  |  פתיחת עסק לצילום אווירי 

רישוי אווירי לצילום לעסק  |  הדרכות הטסה  | צילום אווירי

המחיר התחרותי ביותר |  משך הזמן הקצר ביותר

125_v2.jpg

תודה ! קוד המבצע לשימוש בהזמנה: skycam0818

הירשם עוד היום והימנע מקנסות ועבירה על החוק

כל מפעיל רחפן באזור מאוכלס ובאזורים אסורים \ מוגבלים \ מסוכנים ללא רישוי
מסתכן בעונשים הקבועים בחוק הכוללים קנסות כבדים ויכולים להגיע גם לעד 3 שנות מאסר
במקרה של סיכוי חיי אדם או הפעלה הדורשת רישוי ובוצעה ללא רישוי   
(סעיף 142 לחוק הטיס)

אכיפת מטיסים בצורה לא חוקית נמצא בתהליך חקיקה מתקדם בכנסת
ובעוד מס' חודשים שוטרים ופקחים אשר יזהו מטיס ללא רישוי באזור מאוכלס \ אסור
גם ללא פגיעה כלשהיא, יקנס בסכום של אלפי שקלים  
(תיקון חקיקה לתקנה 545)

תהליך הרישוי הייחודי שלנו

חדשני  |  פשוט  |  מהיר

מילוי והגשת כל הטפסים והבקשות עבורך
מילוי והגשת כל הטפסים והבקשות עבורך
press to zoom
תשלום כל האגרות הנדרשות עבורך
תשלום כל האגרות הנדרשות עבורך
press to zoom
כתיבה עבורך של כל הספרות הנדרשת
כתיבה עבורך של כל הספרות הנדרשת
press to zoom
לימוד קצר וממוקד למבחן העיוני
לימוד קצר וממוקד למבחן העיוני
press to zoom
הסמכת שטח והכנה למבחן חברה
הסמכת שטח והכנה למבחן חברה
press to zoom
ליווי במבחן חברה להצלחה מובטחת
ליווי במבחן חברה להצלחה מובטחת
press to zoom
 

058-55-058-77

__________

תודה ! קוד המבצע לשימוש בהזמנה: skycam0818